Aktivno + kreativno = kreAktivno (Active + Creative = CreActive) 

 

ČAS: 27. 6. 2022 – 26. 12. 2023 

 

CILJI: 

Projekt smo zasnovali skladno z glavno prioriteto šole, in sicer so to aktivni učenci. S  pomočjo strokovnih izobraževanj učiteljev in mednarodnih izmenjav učencev bomo sledili štirim ciljem: 

 

  • Biti aktiven in kreativen: spoznavanje kulturne dediščine. 
  • Uvajanje novih praks, strategij in metod poučevanja za delo z učenci. 
  • Izboljšanje spretnosti učiteljev in učencev na področju IKT. 
  • Motivacija za učenje tujih jezikov in izboljšanje komunikacije v tujih jezikih. 

 

 
KOORDINATORICA PROJEKTA: Metka Kajtna 

 

TIM: Tamara Ogorevc, Valentina Čovran, Nada Bogovič, Saša Frelih, Nina Tomc Iskra, Razija Kurspahić, Nataša Frigelj, Barbara Bosina, Jan Pisek

(Visited 381 times, 1 visits today)